dinsdag 1 maart 2022

Met zorg voor de zorg

De Schiedamse Stichting Frankelandgroep heeft in 2019 de locatie Nieuwe Haven 231 – 241 in Schiedam verworven. Een bowlingbaan, voormalig garagebedrijf en tankstation worden omgetoverd tot HavenVeste, 62 zorgwoningen en diverse voorzieningen met ondergrondse parkeerplaats, een prachtig ontwerp van Kokon Architectuur & Stedenbouw.

Dit wordt een uitbreiding van de huidige locatie van Stichting Frankelandgroep aan de Nieuwe Haven met als blikvanger aan de overkant van het water, Museummolen De Walvisch. Hiermee wordt invulling gegeven aan een oplossing voor de wachtlijsten in Schiedam voor verpleeghuisplaatsen en woningen met zorg in de nabijheid.

In 2019 zijn we begonnen met bodemonderzoek op de locatie. Vanwege de historie van het terrein diende rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van bodemverontreinigingen. Vanwege het aantreffen van puin in de bodem onder het pand zijn enkele bodemlagen tevens nog onderzocht op asbest.

De resultaten van het verkennend onderzoek vielen positief uit. Hieruit bleek dat de bodem op de locatie niet schoon was, maar ook niet dusdanig verontreinigd dat nader onderzoek nodig was. Het terrein werd geschikt geacht voor de geplande nieuwbouw.

Stukken asbest

Tijdens de sloopwerkzaamheden door Mol Sloopwerken in 2021 werden in de grond onder de betonvloeren en in een zandlaag tussen twee betonvloeren echter stukken asbest aangetroffen. Uit het door Inventerra uitgevoerde indicatief onderzoek bleek dat het asbestgehalte de saneringsnorm overschreed en er alsnog een bodemsanering diende te worden uitgevoerd om het terrein geschikt te maken.

Door Ster Projects en onder milieukundige begeleiding van Inventerra is de met asbest verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. Bij het daarna uitgevoerde nader asbestonderzoek van het gehele terrein (ter controle van de behaalde saneringsdoelstelling) werd geen asbest meer boven de norm aangetoond en konden de laatste restanten van de betonvloeren en funderingen verwijderd worden.

We zijn blij dat we met onze zorg voor de bodem een kleine bijdrage hebben mogen leveren!

Brandstoftank

Tijdens de uitvoering van deze laatste sloopwerkzaamheden kwam onder een van de vloeren onverwacht een ondergrondse brandstoftank tevoorschijn. Deze tank was op basis van vooronderzoek wel bekend, echter werd vanwege beschikbare tanksaneringscertificaten er vanuit gegaan dat er geen tank meer aanwezig was. Vanwege het aantreffen van de tank en het feit dat deze door de hoge grondwaterstanden omhoog gedreven kwam moest snel geschakeld worden. Door goed overleg tussen alle betrokken partijen kon de tank begin februari 2022 door tanksaneringsbedrijf Leeflang Cleaning worden gereinigd en afgevoerd.

De milieuhygiënische kwaliteit van de grond onder de tank is door de milieukundig begeleider van Inventerra gecontroleerd en hierbij zijn geen verontreinigingen aangetoond. Ondanks alle vertragingen en tegenvallers kan nu eindelijk een start gemaakt worden met de geplande nieuwbouw. We zijn blij dat we met onze zorg voor de bodem een kleine bijdrage hebben mogen leveren!

Tanksanering en Molen De Walvisch. (Bron: Inventerra)
Impressie HavenVeste. (Bron: Kokon Architecten)
Nieuwe Haven 231 -241. (Bron: Kokon Architecten)
2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden. / Cookieverklaring / Privacy policy