Milieukundig Adviesbureau

Effectieve oplossingen die nauwkeurig aansluiten bij uw vraagstelling en ambitie 

De kwaliteit van de bodem is van grote invloed op bouwplannen. Inventerra voorziet u van professionele onderzoeks- en adviesdiensten op het gebied van bodem en milieu, zodat de kwaliteit van de bodem geen belemmering is voor uw plannen. We zijn gespecialiseerd in bodemonderzoek, bodemsanering en milieukundige begeleiding. 

Hieronder vind u een overzicht van onze diensten. Wanneer uw wens en/of behoefte niet in onderstaande genoemd staat, stelt u ons op de hoogte zodat wij u gegarandeerd verder kunnen helpen.

 • Vooronderzoek (NEN 5725) (historisch onderzoek)
 • Verkennend (NEN 5740) en nader (NTA 5755) onderzoek
 • Vastlegging nul- en eindsituatie (Activiteitenbesluit)
 • Asbestonderzoek in grond (NEN 5707) en puin (NEN 5897)
 • Grondwateronderzoek
 • Saneringsonderzoek (gebaseerd op conventioneel en in situ)
 • Saneringsopzet/coördinatie/milieukundige begeleiding (gebaseerd op conventioneel en in situ)
 • Partijkeuring grond (Besluit bodemkwaliteit)
 • Asfaltonderzoek (teerhoudendheid) en funderingsonderzoek
 • Second opinion

Naast bovenstaande diensten werken we nauw samen met verschillende partners die ons specialisme versterken en verbreden. Door vroegtijdig in uw project diverse disciplines samen te brengen en te coördineren, kunnen wij u als klant met ons brede dienstenaanbod écht ontzorgen. 

 • Flora- en faunaonderzoek, ecologische quickscan (Flora- en faunawet)
 • Archeologisch bureau- en booronderzoek
 • Quickscan ruimtelijke ordening 
 • Onderzoek luchtkwaliteit 
 • Akoestisch onderzoek 
 • Asbestinventarisatie

Hou mij op de hoogte

Velden met een * zijn verplicht