Bodemonderzoek

Inventerra biedt totaaloplossingen op het gebied van bodemonderzoek. Benieuwd hoe wij u als milieu-adviesbureau kunnen helpen? Neem direct contact met ons op.

Wanneer is bodemonderzoek van belang?

Of het nu gaat om een ‘schoongrondverklaring’ bij de aankoop of huur van een terrein, een aanvraag van een milieuvergunning, of het karteren van een complexe verontreinigingssituatie ten bate van een bodemsanering: de adviseurs van Inventerra hebben jarenlange ervaring met elk traject. Voordat u een terrein huurt of aankoopt is het belangrijk om daarbij de bodemkwaliteit in acht te nemen. Op basis van de resultaten van een degelijk milieukundig bodemonderzoek krijgt u een goed beeld van de eventuele gevolgen voor uw plannen met de locatie, passend binnen de Wet bodembescherming. Wij begeleiden u graag.

Verplicht karakter van milieukundig bodemonderzoek

Bij een bestemmingswijziging, aanvraag van een Omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit heeft het milieukundig bodemonderzoek een meer verplicht karakter. Inventerra bekijkt voor u of de bodem geschikt is voor uw projecten of stelt de nul- en eindsituatie ter plaatse van vergunningsplichtige activiteiten vast. Ook bij de aanleg van kabels en leidingen en bijv. rioleringswerkzaamheden is het van belang vooraf een kijkje in de bodem te nemen door bodemonderzoek uit te laten voeren. We moeten tenslotte weten of voor het “grondwerk” aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden.

Bodem-, asfalt- en funderingsonderzoek

Verder is het bij de reconstructie van een weg belangrijk om te weten of aanwezig asfalt teerhoudend is, wat de opbouw en civieltechnische eigenschappen van de funderingslaag zijn en of er rekening moet worden gehouden met een (asbest)verontreiniging in de funderingslaag of bodem. En blijft er bij de werkzaamheden grond of funderingsmateriaal over, dan wilt u graag weten wat de hergebruiks- of afvoermogelijkheden zijn. Een milieukundig bodemonderzoek, asfalt- en funderingsonderzoek of een partijkeuring kan hierover uitsluitsel geven.

Bodemonderzoek, bodemsanering en milieukundige begeleiding

Wij voorzien u graag van professionele onderzoeks- en adviesdiensten. Inventerra is naast bodemonderzoek tevens gespecialiseerd in bodemsanering en milieukundige begeleiding. Wanneer u vragen of wensen heeft kunt u eenvoudig contact met ons opnemen via het online contactformulier. Wij zoeken het tot in de bodem voor u uit!

Asbestonderzoek

Onderstaand treft u informatie aan over asbest. Vaak met verkennend bodemonderzoek komen we ook asbestverdachte situaties/locaties tegen. Het asbestonderzoek of asbestinventarisatie in de bodem combineren we vaak met het verkennend bodemonderzoek. Voor meer informatie verwijzen we u naar ons blog over asbest.

Benieuwd naar de kosten, of de tijdsduur van het proces? Neem vrijblijvend contact op met Inventerra. Wij zoeken het tot in de bodem voor u uit!

NEEM CONTACT OP

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden. / Cookieverklaring / Privacy policy