Milieukundige begeleiding

Milieukundige begeleiding bij uitvoering bodemsanering

Inventerra verzorgt als milieu adviesbureau de wettelijk verplichte milieukundige begeleiding bij de uitvoering van een bodemsanering. Onze milieukundig begeleiders zijn VCA-VOL en DLP gecertificeerd en combineren deze expertise met een brede, jarenlange ervaring. Inventerra werkt volgens een pragmatische aanpak wat resulteert in een effectieve bodemsanering. Nauw contact met onze opdrachtgevers en het bevoegde gezag vinden wij hierbij zeer belangrijk. Tevens ondersteunen onze milieukundig begeleiders de communicatie met omwonenden en andere belanghebbenden.

Sturing van het saneringsproces

De milieukundig begeleider heeft een toezichthoudende en adviserende functie richting de opdrachtgever en speelt een belangrijke rol in de sturing van het bodemsaneringsproces. De milieukundige begeleider controleert of de bodemsanering volgens gestelde eisen en regels wordt uitgevoerd. Deze geeft de verontreinigingsgrenzen aan, controleert de naleving van milieuvergunningen, zorgt voor bemonsteringen en houdt toezicht op de grondwateronttrekkingsystemen of in-situ systemen.

Overzichtelijke rapportage bij milieukundige begeleiding

Na de processturing vindt tevens verificatie plaats. De milieukundige begeleider van Inventerra zorgt voor het vaststellen van het saneringsresultaat. Hierbij wordt bepaald of de saneringsdoelstelling is bereikt. Ter afronding worden de werkzaamheden en resultaten in een heldere en overzichtelijke rapportage geëvalueerd. Hoe omvangrijk of complex uw sanering ook is: Inventerra zorgt voor een voorspoedige en pragmatische uitvoering van uw milieukundige begeleiding.

Milieukundige begeleiding door Inventerra

Heeft u behoefte aan milieukundige begeleiding bij de uitvoering van een bodemsanering? U kunt eenvoudig contact met ons opnemen via het online contactformulier.

Informatie aanvragen

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden. / Cookieverklaring / Privacy policy