Milieukundige begeleiding

Pragmatische aanpak voor een effectieve bodemsanering 

Inventerra verzorgt de wettelijk verplichte milieukundige begeleiding bij de uitvoering van een bodemsanering. Onze milieukundig begeleiders zijn VCA-VOL en DLP gecertificeerd en combineren deze expertise met een brede, jarenlange ervaring. Nauw contact met onze opdrachtgevers en het bevoegde gezag vinden wij hierbij zeer belangrijk. Tevens ondersteunen onze milieukundig begeleiders de communicatie met omwonenden en andere belanghebbenden.

Sturing van het saneringsproces

De milieukundig begeleider heeft een toezichthoudende en adviserende functie richting de opdrachtgever en speelt een belangrijke rol in de sturing van het saneringsproces. De milieukundige begeleider controleert of de bodemsanering volgens gestelde eisen en regels wordt uitgevoerd. Deze geeft de verontreinigingsgrenzen aan, controleert de naleving van milieuvergunningen, zorgt voor bemonsteringen en houdt toezicht op de grondwateronttrekkingsystemen of in-situ systemen.

Overzichtelijke rapportage

Na de processturing vindt tevens verificatie plaats. De milieukundige begeleider van Inventerra zorgt voor het vaststellen van het saneringsresultaat. Hierbij wordt bepaald of de saneringsdoelstelling is bereikt. Ter afronding worden de werkzaamheden en resultaten in een heldere en overzichtelijke rapportage geƫvalueerd. Hoe omvangrijk of complex uw sanering ook is: Inventerra zorgt voor een voorspoedige en pragmatische uitvoering.

Hou mij op de hoogte

Velden met een * zijn verplicht