Bodemsanering

Streven naar de meest praktische en kosteneffectieve oplossing

Afhankelijk van de mate van verontreiniging en de functie van de bodem wordt vastgesteld of de bodem gesaneerd moet worden. Door de diverse vormen van bodemverontreiniging, de verschillende oorzaken hiervan en de verschillende procedures voor meldingen en onderzoek, is bodemsanering lastige materie. Milieuadviesbureau Inventerra voert graag bodemonderzoek voor u uit en adviseert u over bodemsanering. Wij analyseren het type verontreiniging, bekijken de risico’s en geven advies over de passende saneringstechnieken. Binnen de wettelijke mogelijkheden streven onze deskundige mensen in overleg met u naar een zo kosteneffectieve oplossing.

Verontreiniging van de bodem

Wanneer uit het bodemonderzoek blijkt dat de bodem ernstig verontreinigd is en er sprake is van onaanvaardbare risico’s voor mens en ecologie is bodemsanering nodig. Deze risico’s moeten minimaal worden weggenomen. Afhankelijk van de functie van de bodem is het echter niet altijd noodzakelijk de gehele verontreiniging te verwijderen. Wij adviseren u hier graag in en zoeken samen met u en in nauw overleg met het bevoegde gezag naar de meest passende oplossing.

Van saneringsplan tot nazorg

Na het bodemonderzoek wordt een saneringsplan opgesteld. Afhankelijk van het type verontreiniging worden saneringsdoelstellingen geformuleerd en wordt – na goedkeuring door de overheid – de bodemsanering uitgevoerd. Van dit proces wordt een verslag opgesteld en een evaluatie gehouden. Tevens ontwikkelen wij zo nodig voor u een nazorgplan waarin de maatregelen staan beschreven die moeten worden uitgevoerd om de situatie onder controle te houden. Zo kunnen wij u gedurende het gehele proces bijstaan en u echt van dienst zijn.

Informatie aanvragen

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden. / Cookieverklaring / Privacy policy