donderdag 30 april 2020

Asbestdaken

Op 2 maart 2020 heeft minister S. van Veldhoven samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de ‘Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken’ ondertekend. De volgende stap voor een asbestdakenvrij Nederland. Om particuliere dakeigenaren te helpen wordt een fonds opgericht waaruit leningen verstrekt kunnen worden; de overheid draagt hiertoe 12 miljoen euro aan bij. De volgende stap is dat provincies en gemeenten dit fonds verder vullen. Momenteel wordt uitgezocht of het juridisch gezien ook mogelijk is voor bedrijven die eigenaar zijn van een asbestdak.

Let op, besmetting door asbestdaken. Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Bron: iStockphoto.com.

Asbestcement verliest door de invloed van jarenlange blootstelling aan het milieu en het weer zijn aanvankelijke eigenschap om gevaarlijke asbestvezels vast te houden in de cementmatrix. Er treedt verwering op van het asbestcement. De verweerde oppervlakte is niet meer waterdicht en blijft vochtig zodat dit resulteert in een vochtige groeibodem voor onder andere (korst)mossen. Deze op zich onschadelijke begroeiing wordt door de meeste mensen als niet-esthetisch en lelijk ervaren. Het onzorgvuldig verwijderen (door hogedrukreinigers of chemische middelen) van deze (korst)mossen (ontmossing) kan leiden tot een ernstige asbestbesmetting van de omgeving en ook de onderliggende bodem.

In de onmiddellijke omgeving van met hogedrukreinigers ontmoste daken worden vaak hoge concentraties aan vrije, inadembare asbestvezels waargenomen. Asbestcementdaken waarop zich (korst)mos bevindt zou men niet mogen beroeren. Integendeel, het zijn immers deze natuurlijke (korst)mossen die de asbestplaten behoeden voor nog verdere verwering. Indien (korst)mossen spontaan van een dak loskomen, duidt dit op sterk verweerde dakplaten. Korstmossen die van het dak vallen dienen als asbestafval te worden beschouwd, omdat er zich tussen de wortels van deze (korst)mossen massaal asbestvezels kunnen bevinden.
Goede raad is… NIET ontmossen!

Wegen, bodem en puin

  • Het bezit van een asbesthoudende weg, pad of erf is verboden. Dit is vastgelegd in het Besluit asbestwegen. Het opnieuw toepassen van grond en puin waarin asbest zit is veel langer niet toegestaan.
  • Het Besluit asbestwegen milieubeheer regelt de wijze van het onderzoek naar de weg.
  • De eigenaar van een asbesthoudende weg moet een melding doen van het bezit bij de minister via het meldpunt van de Inspectie leefomgeving en Transport (ILT). Tevens moet de eigenaar ervoor zorgen dat gebruikers van die weg niet aan asbest worden blootgesteld.
  • De aanwezigheid van asbest in of op de bodem en/of puin wordt door ons ook onderzocht conform de normdocumenten NEN 5707 en NEN 5897. Zo kan worden vastgesteld welke concentraties zich in het materiaal bevinden en of er sprake is van onacceptabele risico’s van de aanwezigheid van een bodemverontreiniging met asbest en in hoeverre saneringsmaatregelen moeten worden getroffen.
2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden. / Cookieverklaring / Privacy policy