donderdag 7 juli 2022

Bestrijden van invasieve planten (deel 2)

Zoals reeds bekend komen invasieve planten, waaronder de Japanse Duizendknoop, overige Duizendknopen en ook de Reuzenberenklauw, in Nederland wijdverspreid voor.

Omdat wij op steeds meer plaatsen invasieve exoten aantreffen, hebben wij besloten om ons dienstenpakket uit te gaan breiden. We gaan onderzoek doen naar deze planten en adviezen uitbrengen hoe er mee om te gaan of welke bestrijdingsmethoden daarvoor het meest geschikt zijn. Daarvoor volgden diverse medewerkers onlangs een cursus. Daar blijft het niet bij: zij zullen nog verdere opleidingen in dat kader volgen. In de tussentijd maken wij ook gebruik van de kennis van bedrijven die reeds langer op dit gebied werkzaam zijn.

De exotische planten die op dit moment de meeste problemen veroorzaken zijn de Aziatische Duizendknopen (Japanse Duizendknoop, Sachalinse Duizendknoop en de Boheemse- (of bastaard-) Duizendknoop) en de Reuzenberenklauw. Daarnaast zijn er nog diverse overige invasieve exoten die voor problemen kunnen zorgen, zoals de Amerikaanse Vogelkers en de Reuzenbalsemien.

Verkennend bodemonderzoek

Vanaf 1 januari 2022 geldt een verbod op de verkoop en het vervoer in de levensvatbare delen van de Aziatische Duizendknopen. Dit geldt dus ook voor grond waarin (delen) van deze Duizendknopen voorkomen. Wij kunnen de grond voor u hierop onderzoeken. Dit kan bij een regulier verkennend bodemonderzoek, in combinatie met een reguliere partijkeuring, maar onderzoek naar alleen Aziatische Duizendknopen behoort eveneens tot de mogelijkheden.

De eenvoudigste methode om na te gaan of op een terrein invasieve exotische planten voorkomen, is door periodieke controles tijdens het groeiseizoen uit te voeren. Op deze wijze kunnen we controleren of deze planten op een terrein voorkomen.

Zeker als grondafvoer of herschikking aan de orde is, is het van belang om te weten of de grond besmet is met (vooral) Aziatische Duizendknopen. Dit om verspreiding te voorkomen. Een klein deel van de plant of een wortel kan namelijk snel uitgroeien tot een volwaardige plant en kan zich makkelijk vestigen in verschillende soorten grond. Het grootste gedeelte van de verspreiding komt voort uit (vervoer van) tuinafval, grond en (niet gecertificeerde) compost welke (Japanse) Duizendknoop bevatten. Voor onderzoek van grond op Duizendknopen is inmiddels door de VKB en VVMA een concept onderzoeksprotocol opgesteld. Dit onderzoek kunnen wij voor u uitvoeren.

'De eenvoudigste methode om na te gaan of op een terrein invasieve exotische planten voorkomen, is door periodieke controles tijdens het groeiseizoen uit te voeren. Op deze wijze kunnen we controleren of deze planten op een terrein voorkomen'


Onderzoeksprotocol ontwikkeld

Behoudens visuele waarnemingen tijdens het veldwerk kan de grond ook middels DNA-onderzoek of via een kiemtest onderzocht worden op een besmetting met Duizendknopen. Deze methode kan het hele jaar ingezet worden. Bij onderzoek middels DNA wordt geen onderscheid gemaakt tussen levend en dood plantenmateriaal. Aangezien het vervoer van niet-levensvatbare Duizendknoop nog is toegestaan, is er tevens de mogelijkheid om worteldelen in te zetten voor een kiemtest.

Het laboratorium waar wij mee samenwerken (Eurofins) heeft hiertoe een onderzoeksprotocol ontwikkeld waarbij de plantenresten onder gecontroleerde condities worden ingezet en waarbij plantengroei wordt bevorderd. Indien er delen ontkiemen of groeien zal er worden bepaald of dit een (Japanse) Duizendknoop betreft. Door het combineren van deze twee identificatiemethoden is het mogelijk om de aanwezigheid en levensvatbaarheid van (Japanse) Duizendknoop te bepalen en zo verdere verspreiding te helpen voorkomen.

Invasieve planten verwijderen

Het is zeer lastig gebleken om zowel Aziatische Duizendknopen als de Reuzenberenklauw te verwijderen zodra deze zich heeft gevestigd. Dit is te wijten aan de sterke en diep groeiende wortels en overwoekerende eigenschappen. Onmogelijk is dit niet, maar het is vaak wel een kwestie van  een ‘lange adem’ hebben. Bestrijding zonder het gebruik van chemische stoffen behoort ook, of misschien wel juist vaak, tot de mogelijkheden.

Van belang is om de bestrijding zo snel mogelijk aan te pakken. Hoe korter de planten ergens groeien en hoe kleiner de oppervlakte van het ‘besmette’ gebied, hoe makkelijker, sneller en goedkoper bestrijding kan plaatsvinden. Een advies is daarom: wacht niet te lang als ergens Duizendknopen of Reuzenberenklauwen zijn gesignaleerd.

Heeft u verdere vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Lees ons vorige artikel over het bestrijden van invasieve planten hier.

Foto 1 toont de Japanse Duizenknoop. Foto 2 toont de Sachalinse Duizendknoop. Foto 3 toont de Reuzenberenklauw.

Japanse Duizendknoop.
Sachalinse Duizendknoop
Reuzenberenklauw
2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden. / Cookieverklaring / Privacy policy