maandag 16 december 2019

Bodemsanering en archeologie, een mooie samenwerking

Na de succesvolle samenwerking tussen Inventerra en Transect op het gebied van archeologie, tijdens de bodemsanering en archeologische opgraving aan de Hazewindhondstraat in Gorinchem, is er inmiddels weer een aantal projecten uitgevoerd en/of in uitvoering waarbij beide disciplines nodig zijn.

In Haarlem is door Transect op 4 en 5 juni 2019 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een locatie waar sprake is van met zware metalen verontreinigde grond. Omdat de graafwerkzaamheden plaatsvonden in verontreinigde grond geldt dit als bodemsaneringswerkzaamheden. Derhalve is door ons bureau een zogenaamde BUS-melding verricht en zijn de graafwerkzaamheden door ons milieukundig begeleid. De graafwerkzaamheden zijn daarbij uitgevoerd door BM Bodemmanagement uit Oosterhout.

Bij het proefsleuvenonderzoek zijn diverse vondsten gedaan, die deels nog nader onderzocht worden. Na de ontgraving is de put (tijdelijk) weer aangevuld met de uitgegraven grond. Vanwege de geplande nieuwbouw zal aan het eind van dit jaar een bodemsanering uitgevoerd worden om hiermee het terrein geschikt te maken voor het geplande gebruik. Deze werkzaamheden dienen dan plaats te vinden onder archeologische begeleiding, om eventuele verdere vondsten veilig te stellen.

Een ander project waarbij beide disciplines samenkwamen betreft een uitgevoerde bodemsanering in Loenen aan de Vecht. Met het oog op de geplande nieuwbouw van een woning was het nodig om een bodemsanering uit te voeren, waarbij een met lood verontreinigde bodemlaag van ruim een halve meter afgegraven diende te worden. Omdat de locatie in een gebied ligt waarbij sprake is van een hoge archeologische verwachting diende de sanering archeologisch begeleid te worden.

De sanering is uitgevoerd in juni van dit jaar, waarbij de aannemerswerkzaamheden zijn verricht door Spruijt Breukelen B.V. onder archeologische begeleiding van Transect. 

In de stad Utrecht wordt archeologisch onderzoek verricht door Transect, voorafgaand aan de geplande nieuwbouw op de locatie.

Op de locatie is sprake van een schone zandige toplaag met daaronder een sterk verontreinigd kleipakket. Omdat deze kleilaag de archeologisch interessante laag betreft dient ook hier het archeologisch onderzoek milieukundig begeleid te worden. Transect heeft Inventerra gevraagdsasom deze milieukundige werkzaamheden uit te voeren.

Wil u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Bodemsanering | Milieukundig Adviesbureau Inventerra
2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden. / Cookieverklaring / Privacy policy