donderdag 24 februari 2022

Metamorfose Waterbusplein in Hendrik-Ido-Ambacht

Het Waterbusplein in Hendrik-Ido-Ambacht aan de rivier De Noord ondergaat momenteel een grote transformatie. Waar het tot voor kort een weinig inspirerende halte van de Waterbus was, vinden momenteel bouwactiviteiten plaats vanwege de nieuwbouw van twee multifunctionele gebouwen.

Met deze nieuwe gebouwen en het rondom aan te leggen plein, zal het Waterbusplein beschouwd kunnen worden als nieuwe ‘poort aan het water’. Deze poort zal letterlijk gestalte krijgen in de vorm van een oude havenkraan aan het begin van de Waterbushalte. De havenkraan is een mooie verwijzing naar het industriële en maritieme karakter van deze plek.

Bodemonderzoek en bodemsanering

De ontwikkellocatie kent een historie als onderdeel van een voormalig Genieterrein. Op dat vroegere Genieterrein heeft vanaf 1958 opslag en onderhoud van legermaterieel plaatsgevonden. Door die activiteiten is de bodem binnen het gebied op een groot aantal plaatsen verontreinigd geraakt met voornamelijk zware metalen. Het overgrote deel van het voormalige Genieterrein is in de afgelopen jaren al ontwikkeld, waarbij het huidige Waterbusplein een van de laatste te ontwikkelen terreindelen is.

In de periode van maart tot en met mei 2021 heeft de bodemsanering plaatsgevonden

Voorafgaande aan de nieuwbouw zijn, in opdracht van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, door Inventerra een verkennend asbestonderzoek en een verkennend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. Het doel van die onderzoeken was het vaststellen van de actuele bodemkwaliteit en het actualiseren van in het verleden aangetoonde verontreinigingen. Uit de onderzoeken is gebleken dat de bodem op het terreindeel direct langs het water enkele verontreinigingen met zware metalen en asbest aanwezig waren. Inventerra heeft deze verontreinigingen in kaart gebracht en in overleg met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, de uitvoerend aannemer en het bevoegd gezag een detailsaneringsplan opgesteld om de verontreinigingen te saneren.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Bodemsanering op Waterbusplein in uitvoering. (Foto: Inventerra).Bodemsanering op Waterbusplein in uitvoering (Foto: Inventerra).

Bodemsanering

In de periode van maart tot en met mei 2021 heeft de bodemsanering plaatsgevonden. De saneringswerkzaamheden zijn in samenwerking met Van den Elshout & De Bont Waalwijk B.V. en BM BodemManagement uitgevoerd onder onze milieukundige begeleiding. Inventerra heeft het evaluatieverslag opgesteld, dat inmiddels is goedgekeurd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Ook zij beschouwen de sanering als afgerond.

De nieuwbouw van de twee gebouwen is op dit moment in volle gang!

2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden. / Cookieverklaring / Privacy policy