vrijdag 4 oktober 2019

PFAS in de bodem, Inventerra ziet mogelijkheden!

PFAS, of Poly- en perfluoralkylstoffen zijn chemische stoffen die verwerkt zijn in vele toepassingen zoals pizzadozen en anti aanbakpannen. deze pfas stof kan in de grond en bodem belanden. wanneer pfas verhoogd in de grond aanwezig is, wil dit niet zeggen dat deze grond niet meer (her)gebruikt kan worden. inventerra vertelt u er meer over:

PFAS in het nieuws

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u bericht over het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’, dat op 8 juli 2019 landelijk in werking is getreden. Sindsdien is ‘PFAS’ regelmatig in het nieuws, waar u ongetwijfeld ook berichten van gezien of gehoord heeft. De stoffen binnen PFAS (o.a. PFOA, PFOS en GenX) zitten namelijk in heel veel toepassingen, zoals pizzadozen, make-up, bakpapier, teflon, antiaanbaklagen, blusschuim, tapijt, regenkleding, kleding en schoenen met bijv. GoreTex, waardoor in heel Nederland sprake is van een diffuse (bodem)belasting met die stoffen.

Inventerra ziet kansen met PFAS houdende grond

Ondanks de negatieve berichtgeving omtrent PFAS, als men het bijvoorbeeld heeft over ‘zeer lange analysetermijnen tot wel zes weken’ en de toepassingsnorm van ‘0,1 microgram waar we in Nederland zo aan zitten’, zien wij (mede dankzij het ‘Tijdelijk handelingskader’) wel degelijk mogelijkheden voor grond waarin PFAS verhoogd aanwezig is. De genoemde toepassingsnorm van 0,1 ‘microgram’ (0,1 µg/kg) geldt namelijk alleen bij het toepassen van grond binnen grondwaterbeschermingsgebieden, op bodems die ingedeeld zijn in bodemfunctieklasse landbouw/natuur en/of waarvan de bodemkwaliteit is ingedeeld in klasse Achtergrondwaarde en bij het toepassen van grond ónder het grondwaterniveau. Voor alle andere toepassingen gelden hogere toepassingsnormen, namelijk 7 µg/kg voor PFOA en 3 µg/kg voor de overige PFAS. Onze ervaring is dat grond die wij tot nu toe op PFAS hebben onderzocht, ruim onder deze toepassingsnormen liggen en dus vaak zonder problemen hergebruikt kunnen worden.

Ruime ervaring en capaciteit voor PFAS-analyses

Wat betreft de vaak genoemde lange analysetermijnen, kunnen wij u melden dat Eurofins Analytico, het laboratorium waar wij mee samenwerken, het eerste milieulaboratorium is dat inmiddels ruime ervaring en voldoende capaciteit heeft om de vereiste PFAS-analyses uit te voeren. Hierdoor zijn de uitkomsten van die analyses vaak veel eerder bekend dan wat in de media wordt aangegeven en kunnen deze analyses ongeveer uitgevoerd worden binnen de reguliere doorlooptijd van een verkennend bodemonderzoek. Daarom hoeft een project/onderzoek niet heel erg veel langer te duren dan wat u gewend bent.

Neem contact op met Inventerra

Mocht u meer informatie willen over bijvoorbeeld de toepassingsmogelijkheden van PFAS-houdende grond, de analysetermijnen of gewoon omdat u een bodemonderzoek of partijkeuring nodig heeft vanwege plannen met een locatie, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

Mail direct: info@inventerra.nl

PFAS in de grond | Milieukundig Adviesbureau Inventerra
2023 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden. / Cookieverklaring / Privacy policy