Schoongrondverklaring

Geschiktheidsverklaring voor de grond

Een schoongrondverklaring is een geschiktheidsverklaring die aangeeft dat er geen bezwaar is om te bouwen op grond van een bepaalde kwaliteit. Vaak wordt een schoongrondverklaring uitgevoerd voor het verkrijgen van een bouwvergunning of bij aan- of verkoop van een terrein. Wilt u een geschiktheidsverklaring aanvragen? Milieukundig Adviesbureau Inventerra voorziet u graag van onderzoek conform NEN-5740.

Verontreiniging van de grond

Om na te gaan of u in een bepaald gebied kunt bouwen, kunt u een schoongrondverklaring of een geschiktheidsverklaring gebruiken. Inventerra onderzoekt de kwaliteit van de grond voor u en gaat na of er sprake is van bodemverontreiniging. De criteria die gelden voor een schoongrondverklaring hangen af van de wensen omtrent het gebruik van de grond. Zo mag een bedrijfsterrein meer verontreinigingen bevatten dan een woonperceel. Wij adviseren u hierover graag.

Bodemonderzoek

Voor het verkrijgen van een schoongrond- of geschiktheidsverklaring worden grondboringen verricht. De grond en het grondwater worden daarbij bemonsterd en vervolgens geanalyseerd. Op basis van de resultaten wordt vastgesteld wat de staat van de grond is en of nader bodemonderzoek nodig is.

Schoongrondverklaring door Inventerra

Wilt u een bodemonderzoek laten uitvoeren voor een schoongrondverklaring? U kunt eenvoudig contact met ons opnemen via het online contactformulier. Wij zoeken het tot in de bodem voor u uit!

Hou mij op de hoogte

Velden met een * zijn verplicht