SCHOONGRONDVERKLARING

Bij onroerend goed transacties is het gebruikelijk dat verkoper en koper afspraken maken omtrent mogelijke verontreiniging alsmede de daarmee verbonden sanering (en kosten). Bij de afspraken die partijen hieromtrent maken, wordt in de praktijk nogal eens gebruik gemaakt van de term “schone grondverklaring” of “schoongrondverklaring’. In de Wet Bodembescherming komen deze termen echter niet voor. Dit leidt tot onduidelijkheid. Koper en verkoper, dan wel hun makelaar(s), doen er dan ook verstandig aan om bij het opstellen van de koopovereenkomst deze term nader te definiëren.

 

Wat is een schoongrondverklaring?

 

Een “schone grondverklaring” of “schoongrondverklaring” is de veel gebruikte term voor een rapport van een bodemonderzoek, waarin is onderzocht of de bodem van het terrein waarin u geïnteresseerd bent verontreinigd is of niet. In dat rapport kan worden aangegeven of er sprake is van een bodemverontreiniging die gesaneerd moet worden, alvorens er (weer) gebruik van kan worden gemaakt, of dat de bodem reeds geschikt is voor het beoogde gebruik. In dat laatste geval is er mogelijk nog wel sprake van verontreiniging, echter in die mate dat het geen risico’s of belemmeringen vormt; de bodem is in dat geval, ondanks de vaak lichte verontreiniging, geschikt voor het beoogde gebruik.

 

Wanneer is een schoongrondverklaring nodig?

 

Wanneer u wilt bouwen op een terrein, of u wil een terrein aankopen of verhuren, is een verkennend bodemonderzoek (conform de NEN 5740) nodig.

De kosten van het bodemonderzoek hangen af van onder andere de oppervlakte van het terrein, het historische gebruik en eventuele zogenaamde bodembedreigende activiteiten (zoals opslag van brandstof of olie in tanks, bestrijdingsmiddelengebruik, verf en dergelijke) nu of in het verleden.

 

Bodemonderzoek door Inventerra

 

Inventerra verzorgt milieukundig bodemonderzoek voor o.a.:

  • Aanvraag van een omgevingsvergunning (bouwvergunning)
  • Aan- en verkoop van terreinen
  • Projectontwikkeling en bestemmingswijziging
  • Nul- en eindsituatiebepaling
  • Partijkeuring t.b.v. afvoer of hergebruik van grond

 

Onderzoeken welke Inventerra voor u kan uitvoeren zijn:

  • Vooronderzoek (conform NEN 5725)
  • Verkennend bodemonderzoek (indicatief of conform NEN 5740)
  • Nader bodemonderzoek (NTA 5755)
  • Asbestonderzoek (indicatief of conform NEN 5707 of NEN 5897)
  • Waterbodemonderzoek (conform NEN 5720)

 

Voor overige onderzoeken zoals asbestinventarisatie in gebouwen, ecologisch onderzoek (quickscan en aanvullend), archeologisch onderzoek, asfaltonderzoek of sonderingsonderzoek hebben wij de beschikking over een uitgebreid netwerk van deskundigen. Het is vaak mogelijk om bepaalde onderzoeken gelijktijdig te laten plaatsvinden; dit kunnen wij voor u coördineren. Dit scheelt vaak tijd in (formele) procedures.

 

Bodemsanering door Inventerra 

 

Wanneer uit het bodemonderzoek blijkt dat de grond verontreinigd is, kan Inventerra u helpen door middel van bodemsanering. Benieuwd naar de kosten, of de tijdsduur van het proces? Neem vrijblijvend contact op met Inventerra. Wij zoeken het tot in de bodem voor u uit!

Informatie aanvragen

2021 © 100 Merkversterking. Alle rechten voorbehouden. / Cookieverklaring / Privacy policy